Magazín Tipy a rady

Školní nábytek pro žáky a děti – co musí splňovat?

Z odborných výzkumů i zkušeností lékařů vyplývá, že více než polovina dětí na prvním stupni základních škol má problémy s vadným držením těla. Nejvíce se držení těla zhoršuje u žáků od první do třetí třídy. Jednou z hlavních příčin je nevhodný školní nábytek v kombinaci se špatným držením těla. Jaké normy musí školní nábytek splňovat a kdo je kontroluje?

Bolesti zad se objevují už u předškoláků, avšak zdaleka nejpočetnější skupinu malých pacientů tvoří prvňáčci a žáci druhých a třetích tříd. Není náhodou, že nejvíce ohrožená je právě tato věková kategorie. Děti a žáci tráví spoustu času sezením ve školních třídách a učebnách, a školní nábytek se tak stává jedním z nejvýznamnějších faktorů působících na zdraví spojené s pohybovým aparátem dětí. Svaly a kosti se v dětském a dospívajícím věku neustále vyvíjejí a rostou, a proto je potřeba důsledně předcházet jejich poškození. Vyplatí se to i v rámci prevence onemocnění v dospělém věku. Sezení v lavici představuje značnou statickou zátěž páteře i celého pohybového aparátu a na kvalitu sedu má rozhodující vliv především správná velikost školního nábytku.

Co na to legislativa?

Legislativně je ochrana zdraví žáků řešena školským zákonem č. 561/2004 Sb., který říká, že školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a studentů a vytvářet jim vhodné podmínky pro zdravý vývoj. Vybavení nábytkem musí zohledňovat rozdílnou tělesnou výšku žáku a podporovat správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků vsedě.

„Pro výrobu školního nábytku platí norma ČSN EN 1729-1:2007 s názvem Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce. Její dodržení je podmínkou pro udělení certifikace na školní nábytek výrobci nábytku. Zmíněná norma udává nejen výšku, ale i hloubku a sklon sedáku, rozměry a umístění opěráku, sklon desky lavice a další ergonomické parametry. Při nákupu školního nábytku proto doporučuji požadovat u prodejce předložení certifikátu vydaného certifikačním úřadem v ČR, který potvrzuje shodu nábytku s touto technickou normou,“ říká Martin Kraus, z české společnosti Makra Didakta, která se zabývá výrobou nábytku do škol a školek. Na Makra.cz nabízejí širokou nabídku vybavení pro školky a školy české kvality s rychlou lhůtou dodání.

„Není nezbytné kupovat pouze nastavitelný nábytek, kdy jsou často potíže se snadností a časovou náročností změny nastavení nebo s ochotou opakovaně během školního roku nastavení měnit. Ve třídách je nutné mít k dispozici alespoň dva až tři druhy velikostních typů nábytku. Pro první stupeň základní školy jsou nejpotřebnější velikosti číslo dva a tři. Vzhledem k akceleraci růstu dětí školního věku by měli učitelé alespoň dvakrát ročně zkontrolovat, jak skutečně žáci sedí a zda mají velikostně odpovídající nábytek,“ radí Martin Kraus.

Zanechte komentář