Lifestyle Magazín

Dětské hřiště ve veřejném prostoru má velký význam pro děti i rodiče

Máte možnost zasahovat do rozpočtu obce či městské části, ve které žijete? Pokud se zabýváte otázkou, zda vybudovat dětské hřiště, ale nedaří se vám přesvědčit ostatní, použijte argumenty z tohoto článku. Přítomnost bezpečného prostoru pro rozvoj aktivit dětí má více pozitivních dopadů, než si většina lidí myslí. Dětské hřiště je důležité pro celkový rozvoj osobnosti a zároveň slouží jako preventivní opatření proti obezitě a kriminalitě.

Rozvoj osobnosti dítěte

Věděli jste, že děti, které se mohou během přestávek ve škole pohybovat, lépe vstřebávají učivo? V zemích jako Švédsko jde o všeobecně uznávaný fakt, a proto je jim pohyb dopřáván v maximální míře. Samozřejmě to platí i v případě menších dětí. I pro jejich všestranný vývoj má dětské hřiště velký význam. Přítomnost hřiště v jejich blízkém okolí je navíc předpokladem k tomu, aby si na pohyb zvykly a v pozdějším věku se věnovaly sportování. Jiný slovy: ze skluzavky plynule přejdou na „dospělejší“ aktivity.

Prevence proti obezitě dětí

Ve větších městech není moc příležitostí k pohybu. Společnost se navíc v posledních letech přiklání k sedavému způsobu života a nedostatek fyzické aktivity mají i ti nejmenší. Rodiče je nechávají trávit čas u počítače a televize, čímž jim zadělávají na nepříjemné zdravotní problémy související s obezitou. I z tohoto důvodu by mělo dětské hřiště patřit mezi standardní městský mobiliář. Náklady na stavbu moderního hřiště jsou oproti ceně zdravotní péče nezbytné pro obézní lidi zanedbatelné.

Snížení kriminality

O budoucnosti dítěte se většinou rozhoduje již v útlém věku. Díky dětskému hřišti se společně s kamarády zabaví a nenudí se. Protože právě nuda je cesta k následné izolaci od společnosti, přilnutí k nevhodné partě, vandalství a často i k drogám. Mají-li však děti k dispozici smysluplný veřejný prostor, pravděpodobnost uvedených rizik klesá.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že moderní dětské hřiště je zdrojem velké radosti všech. Tedy nejen dětí, ale i jejich rodičů, kteří se mohou do her zapojit a zasloužit se o upevnění vzájemných vztahů.

 

Zanechte komentář