Magazín Tipy a rady

Dopravní nauka u dětí v předškolním věku: Proč je důležitá a jak ji rozvíjet?

Dopravní nauka je poměrně novým oborem, v současnosti je však neoddělitelnou a nutnou součástí vzdělávání dětí. Vlivem narůstajícího počtu motorových vozidel na silnicích se děti stávají účastníky silničního provozu každý den, ať už jako chodci nebo jako cyklisti, a je potřeba se jim v tomto ohledu věnovat. V rodinách i ve školkách a školách.

Na dopravní výchovu se nahlíží jako na součást socializačního procesu a díky ní se děti a mládež učí zvýšené bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a také zvýšené ostražitosti. Děti v předškolním věku musí znát alespoň základní dopravní značky, nejpřirozenější formou jejich vzdělání je v tomto ohledu hra.

Ve městech a obcích tak postupně přibývají dopravní hřiště, nejdůležitější roli ale mají mateřské školy a samozřejmě i rodiče. Důležité je totiž nejen děti pravidlům naučit, ale také dohlédnout nad jejich následnou implementací ve skutečném životě. Chceme-li děti uchránit před nehodami, a pokud potřebujeme, aby se co nejdříve byly schopny samostatně pohybovat v dopravních situacích, musíme s dopravní výchovou začít od začátku.

Školky a dopravní nauka

Například ve školkách jsou děti seznamovány s dopravními prostředky, světelnými signály, základními dopravními značkami a účastní se i besed s policisty. Některé mateřské školky jsou za tímto účelem vybaveny vlastním dopravním hřištěm nebo mají k dispozici tematické pohádky či hry. „Ideální je do těchto činností zahrnout i názorné pomůcky jako semafor nebo vesty se značkami. Do školek také často dodáváme sady kostýmů s vyobrazenými značkami, díky kterým děti prožijí dopravní situace v bezpečí školky,“ říká Martin Kraus ze společnosti MAKRA DIDAKTA, která se zaměřuje na výrobu a prodej vybavení pro mateřské i základní školy.

Vliv rodičů

Na rodičích poté je, aby se ujistili, že se děti umí v dopravních situacích vyznat. Musí však jít dětem příkladem. Příkladem je přecházení pouze na přechodu a pouze na zelenou nebo až po správném rozhlédnutí na obě strany, není-li na přechodu semafor. Samostatnou kapitolou je začlenění dětí do sportů jako cyklistika nebo lyžování, díky kterým se děti naučí reagovat v nejrůznějších situacích.

Nezapomínejme ovšem na to, že právě v předškolním věku jsou děti nejzvídavější a kromě odříkávání jednotlivých pouček je důležité umět dětem vysvětlit, proč se určité činnosti dělají tak, jak se dělají. Dovedete dětem vysvětlit proč se nesmí vkročit na přechod, když nesvítí červená a co by se mohlo stát? Nebo proč se má na chodníku chodit vpravo? Nebo jak je možné, že dítě řidič může přehlédnout, a je proto vždy nutné počkat až na úplné zastavení vozidla?

Tyto otázky je dobré s dětmi řešit nejen na pěších výletech, ale i ve chvílích, kde jedete v autě nebo v tramvaji či v autobuse. Pravidelné opakování a dodržování řečených pravidel napomáhá k rozvoji smyslu dětí pro rozlišování a určování dopravních situací.

Zanechte komentář