Magazín Tipy a rady

Dětské básničky a ztráta času? Naopak – děti si díky nim rozvíjejí různé schopnosti a dovednosti!

Současná generace nejmenších se nejraději kouká na pohádky na YouTube. A básničky? Moc se jim je učit nechce a rodiče je do toho nijak zvlášť neženou. Což je velká škoda, protože mají velmi pozitivní přínos z hlediska celkového rozvoje. V čem konkrétně mohou být prospěšné?

Rozvoj paměti

Rozdíl mezi básničkou a prostým textem je patrný na první pohled – básnička se rýmuje, a právě proto je mnohem snadnější na zapamatování. Dětem jsou verše velmi blízké a jakmile pronesou jeden, ihned se jim vybaví další. Jedná se o velmi efektivní trénování paměti, která je zapotřebí po celý život.

Rozvoj řeči

Malým dětem se dětské básničky a říkadla líbí, protože jejich chápání jazyka je především rytmické a zvukové. Jejich prostřednictvím mohou velmi snadno a přirozeně rozšířit slovní zásobu, případně zlepšit výslovnost. Ne nadarmo jsou důležitým nástrojem logopedů.

Rozvoj fantazie

Oproti pasivnímu sledování pohádek je předříkávání básniček a říkadel mnohem prospěšnější pro dětskou fantazii. Dítka nesvazuje pevně daná podoba, a naopak si sami vizualizují postavy a děj. Což je mnohem lepší než „bezduché“ vysedávání před obrazovkou!

Rozvoj estetického vnímání

Jednou z oblastí, která se díky básničkám rozvíjí, je – podobně jako je tomu v případě hudby či výtvarného umění – estetické vnímání. Rýmovačky mohou být pomyslným prvním krůčkem do světa umění.

Načerpejte inspiraci online!

Pokud jste všechny klasické knížky s básničkami přečetli nejméně stokrát a rádi byste společně s dětmi pobavili při recitaci či poslechu nových veršů, poohlédněte se po nich na webu detskebasnicky.cz, kde najdete básničky pro děti a říkanky o zimě, zvířatech a dalších oblíbených tématech. Za projektem stojí Mgr. Jiří Ryšánek, který se od jara 2020 věnuje také psaní dětské prózy. Ani ta samozřejmě nechybí na jeho webu.

Zanechte komentář