Lifestyle Magazín

Soukromá školka? Investice, která se vyplatí

V minulosti bylo soukromých školek poskrovnu, a tak se drtivá většina rodičů vůbec nepozastavovala nad tím, zda není lepší než klasická státní školka. Dnes je situace úplně jiná. Soukromých školek výrazně přibylo a zdá se, že rodičům není lhostejné, kde jejich dítě bude trávit čas před tím, než nastoupí do školy. Ale jak se rozhodnout – v čem jsou soukromé školky lepší a co dětem skutečně nabízí?

Je dražší, ale na dětech se nešetří

Začněme nespornou výhodou státních mateřských škol. Jsou to peníze. Nižší příspěvek je pro spoustu rodičů rozhodujícím faktorem. Ale ani státní školky nejsou zcela zdarma, určitý příspěvek se platí a k tomu je třeba přičíst další výdaje, které kolikrát vyjdou najevo až po zapsání.

Čím však kontrují soukromé mateřské školy, je nadstandardní nabídka služeb a aktivit, které ve státních mateřských školách zcela běžné nejsou. Je však třeba vybírat uváženě a zaměřit se na školky, ve kterých jsou dítka skutečně rozvíjeny a vzdělávány. Jako příklad lze uvést tato super soukromá školka v Brně – Kids Garden. Jak už napovídá samotná název, jedná se o anglickou mateřskou školu s celodenní výukou angličtiny v anglickém jazyce, a navíc s rozšířenou výukou hudební výchovy. Byla otevřena před více než deseti lety a jako jediná v ČR má také dva učitele – muže.

Benefity, které státní mateřské školy nemohou nabídnout

Obecně patří k výhodám soukromých mateřských škol nadstandardní otevírací doba, menší počet dětí ve třídách, individuálnější přístup k dětem, možnost docházky jen ve vybraných dnech a v neposlední řadě velmi kvalitně pojaté aktivity. Kvalifikovaní pedagogové sledují nejnovější trendy předškolního vzdělávání a pracují s dětmi tak, aby si z mateřské školy odnesly co nejvíce.

Shrnutí? Státní ani soukromé mateřské školy nelze házet do jednoho pytle. Přesto je investice do vhodně zvolené soukromé školky správnou volbou, které nebudete litovat.

Zanechte komentář